Kusanya Malalamiko

Namba ya mwanachama
Thibitisha ni Mwanadamu