img

MKUTANO WA TISA WA WADAU

MFUKO WA PENSHENI WA LAPF

MKUTANO WA TISA WA WADAU

Tarehe…

Soma zaidi .....

img

THE 9TH LAPF STAKEHOLDERS’ CONFERENCE

THE 9TH LAPF STAKEHOLDERS CONFERENCE

will be held from

09th-10th March…

Soma zaidi .....

Mfuko wa Pensheni wa LAPF

Mfuko wa Pensheni wa LAPF ulianzishwa mwaka 1944 na iliyokuwa Serikali ya Kikoloni ya Tanganyika kwa ajili ya Wafanyakazi wa ngazi za chini kama vile Maakida na Makarani kwa lengo la kuwawezesha kujiwekea akiba. Sheria ya LAPF

DHAMIRA: Kujenga Mfuko imara unaotoa mafao bora kwa wanachama wake kwa kutumia nguvu kazi yenye ujuzi na ari.

28
February
25
February
28
February
Contr. Payment Date.

Pension Payment Date.

Contr. Submission Date.